room Dramik a Jungle

Welcome in The room Dramik a jungle ...

Zpráwy z TeknoWorld

Závěr

Závěr

Příprava policejní akce proti CzechTeku vycházela z premisy, že se bude jednat o ilegální párty. Ve chvíli, kdy existovala smlouva o pronájmu pozemku, nedošlo k odpovídající reakci bezpečnostních složek, které postupovaly podle předem vytčeného "razantního plánu". Když už k zásahu mělo dojít, bylo vhodnější počkat na neděli, kdy se většina účastníků chystala odjet domů. Zásah vyvolal ostrý nesouhlas řady lidí a protesty se staly politickou záležitostí. Obhajoba zásahu se soustředila na kritiku obecných negativ spjatých s techno-scénou, které ovšem právě na CzechTeku 05 nebyly příliš patrné (drogy, nepořádek, nadměrný hluk). Snaha o přijetí zvláštního zákona, deklarovaná ministrem Bublanem, není adekvátní reakcí na nebezpečnost techno-parties, jejichž ilegální rozměr je možné sankcionovat i podle stávajícího práva. Vnesení zbytečného zákona do již tak dost zahuštěného a nesrozumitelného českého právního systému by bylo jedním z dalších negativ, kterým by se "Bublanova éra" na vnitru zapsala do historie.
Žádné komentáře
 
=23=