room Dramik a Jungle

Welcome in The room Dramik a jungle ...

Zpráwy z TeknoWorld

Úprava a praxe v zahraničí

Úprava a praxe v zahraničí

Ministerstvo vnitra se při návrhu zřetelně inspirovalo britským The Criminal Justice and Public Order Act, který byl přijat v roce 1994 v reakci na narůstající rozsah ilegálních raveparties ve Velké Británii. Podle tohoto zákona jsou zakázány akce, při nichž je shromážděno více než 100 osob a při kterých hraje v noci na volném prostranství zesilovaná hudba, která ruší místní lidi. Zákon obsahuje také ustanovení o předpokladech pro policejní zásah a sankce proti účastníkům "raves".

Přijetí britského zákona je ovšem třeba vnímat i z hlediska tamního právního systému, který stojí na soudcovských výkladech, což nutí legislativu k přijímání hodně specializovaných norem. V jiných evropských zemích nejsou přijaty speciální zákony proti technoparties, snad s výjimkou Francie, kde existují speciální normy včleněné do zákonů se širším záběrem (jsou zde stanoveny přísné podmínky pro konání akce a relativně velké pravomoci policie pro odůvodnění zásahu a pro sankce vůči účastníkům parties). Normami tohoto zákona byly odůvodněny i některé velké zásahy, především rozehnání akce v bretaňském Le Faouët v červenci 2003. Došlo zde k ostrým střetům s policií, která použila i slzný plyn. Přes dvacet technařů bylo zraněno.

I státy, ve kterých neexistuje speciální právní úprava technoparties, mají k dispozici právní prostředky, jak ilegálním akcím zamezit (resp. jak pořádané akce "ilegalizovat"). Jedná se především o normy na ochranu majetku a zdraví a šíře zaměřené normy správního práva. V praxi došlo k řadě masivních policejních zásahů, v loňském roce proti akcím SlovTek 04 či SouthTek 04 v Německu. Ilegální technoparties i ostré zásahy proti technařům jsou známy i ze zámoří, např. 20. srpna 2005 rozehnaly bezpečnostní síly v Utahu v USA party Rave Versus II., jejíž organizátor přitom k akci údajně měl povolení (policie mu jej však podle jeho vyjádření sebrala a zničila poté, co se jím prokázal). Účastníci této party si na internetu stěžovali na brutální policejní násilí a na jejich podporu demonstrovala v Berlíně i německá organizace Fuckparade, která se angažovala i v akcích na podporu CzechTeku.

Žádné komentáře
 
=23=