room Dramik a Jungle

Welcome in The room Dramik a jungle ...

Zpráwy z TeknoWorld

Teknaři v ČR

Teknaři v ČR

Tekno a jeho stoupenci získávali od poloviny devadesátých let silnou základnu rovněž v ČR. První impuls přineslo několik soundsystémů ze Západní Evropy, které zhruba v letech 1992-1993 dorazily na akce české alternativní hudební scény. Atmosféru raveparties a teknivalů prožilo i několik mladých Čechů, kteří pobývali ve Velké Británii či Francii. K popularizaci tohoto fenoménu v ČR částečně přispěl i alternativní časopis Vokno, který mu věnoval podstatnou část č. 23 z roku 1994.

Česká free-tekno scéna se začala rozrůstat a podchytila určitou část mládeže. Na rozdíl od Západní Evropy se v ní objevuje více mladých lidí ze středostavovského prostředí, kteří techno nevyužívají k hlásání či realizaci širších ideových cílů (návaznost na pohanské ideály, hippies, ultralevicové ideologie), ale jde jim o bezprostřední "akci a zábavu". Velkých teknofestivalů se často zúčastňují i lidé, kteří v každodenním životě nejsou příslušníky dané subkultury. Jen určitá část lidí je úzce provázána s ultralevicí (což se projevuje mj. účastí soundsystémů na antiglobalizačních akcích a podporou v ultralevicových materiálech). Dílčí krajně levicový charakter akcí v ČR posilují rovněž stoupenci různých směrů komunismu a anarchismu z ciziny. Někteří účastníci akcí free-tekno jsou i prostí "asociální rebelové" (přitahuje je protestní a provokativní image dění spjatého s free-tekno kontrakulturou).

Symbolem českého free-tekna a jeho provázání s globální scénou se stala každoroční akce CzechTek, která postupně získala celosvětovou proslulost a v kontextu pokračující represe proti free-teknařům v západoevropských zemích se v prvních letech nového tisíciletí stala hlavní ilegální teknoparty v Evropě. První tři ročníky se v letech 1994, 1995 a 1996 uskutečnily v Hostomicích, v letech 1997 a 1998 se konaly ve Staré Huti, v roce 1999 v Ralsku-Hradčanech, v roce 2000 v Lipnici, v roce 2001 v Doksech, v roce 2002 v Andělce, v roce 2003 v Ledkově u Kopidlna, v roce 2004 v Boněnově na Tachovsku a v roce 2005 v Mlýnci na Tachovsku.

Od roku 1999 začaly být akce CzechTek stále výrazněji medializovány a narůstaly problémy s nespokojeností obyvatel v místech, kde se akce pořádala. Medializace a narůstající rozsah akcí přispěly i ke zvyšujícímu se zájmu Policie ČR o teknivaly. V roce 2004 byla akce po bouřlivé kritice policie za předchozí nečinnost v jejím závěru rozehnána. Již tento případ měl značnou odezvu ve sdělovacích prostředcích a přinesl i zvýšený politický zájem. Vrcholem medializace a politizace tekno-dění se stal rok 2005.

Žádné komentáře
 
=23=