room Dramik a Jungle

Welcome in The room Dramik a jungle ...

Zpráwy z TeknoWorld

podporovatelé zásahu na cztk2005

podporovatelé zásahu na cztk2005

CzechTek se stal první vážnou chybou předsedy vlády Paroubka ve funkci, protože ještě před akcí vyzval k tvrdému zásahu. Následně musel hájit policejní postup a jeho argumentační pozici ztěžovaly faktické chyby bezpečnostních složek při akci i existující obrazové záznamy policejní brutality. Neschopnost jasně vysvětlit právní odůvodnění zásahu provázela i vyjádření ministra vnitra Bublana a jeho podřízených.

Přesto zastánci zásahu tvořili nezanedbatelnou část společnosti. Vznikly i internetové projekty podporovatelů zásahu, např. http://www.anticzechtek.cz. Pro odůvodnění podpory policie se v "lidových diskusích" zpravidla využívaly argumenty směřující obecně z "maloměšťáckých pozic" proti životnímu stylu technařů. Zjednodušeně je lze shrnout zhruba do vyjádření, že technaři "dělají bordel", fetují, zabírají cizí majetek apod., a proto je třeba s nimi "zatočit".

Ministr vnitra Bublan se rozhodl atmosféru po technopárty využít i pro zpřísnění legislativy. Navrhl zákon o podmínkách konání některých shromáždění, který by upravoval podmínky konání shromáždění nejméně 500 osob po dobu nejméně 24 hodin, při nichž může docházet k obtěžování jiných osob nad míru přiměřenou poměrům, zejména hlukem, prachem, světlem a vibracemi. Podle zákona by měl svolavatel oznamovat takovouto akci obci, na jejímž katastru se koná (i když jde o akci na soukromém pozemku). Pokud nesplní požadované náležitosti, obec shromáždění zakáže. Podmínky pro uskutečnění akce jsou přitom stanoveny velmi tvrdě.

Poslední komentáře
07.06.2012 13:00:32: A rag doll shudnt try to be a barbie kursy windsurfingu
 
=23=