room Dramik a Jungle

Welcome in The room Dramik a jungle ...

Zpráwy z TeknoWorld

Co je to free-tekno?

Co je to free-tekno?

Fenomén CzechTeku, který již několik let vyvolává mimořádnou mediální pozornost, je spjat s existencí tzv. free-tekno, někdy též hardtek subkultury (z hlediska určitých koncepcí spíše kontrakultury). Hudební kořeny techno (psáno rovněž tekno) hudby lze nalézt v osmdesátých letech, kdy se tímto směrem rychlého a strohého tanečního zvuku vydala část elektronické scény v USA a tento trend se brzy přenesl do Evropy. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let začali příznivci této hudby organizovat kromě běžných vystoupení v klubech (které byly označovány za zkomercializované) i ilegální festivaly v různých městských lokalitách (např. v opuštěných skladištích) a později také taneční párty ve volné přírodě (nejprve jako doplněk tradičních hudebních festivalů). Ty trvaly několik hodin či dní a označovaly se jako "raves" (kromě techna na nich vystupovali i interpreti acid house; někdy bývá za zvláštní styl označován i rave, přesné "rozškatulkování" této hudby je ovšem obtížné), později technoparties, teknivaly apod.

Velká část "technařů" začala umísťovat své soundsystémy na automobily (které byly zařízeny i jako karavany), což jim umožnilo značnou mobilitu v pořádání párty. V několika zemích (Velká Británie, Francie, Nizozemí, Itálie, Česká republika, Slovensko, USA, Kanada apod.) se vytvořila specifická komunita "free-technařů", pro niž se cestování mezi jednotlivými techno-akcemi anebo jejich pořádání stalo hlavní náplní života. Ideově částečně navázala na dědictví hippies (včetně tzv. hippie travellers, kteří žili kočovným životem) a punku. Uvnitř se projevovala egalitářskými tendencemi, navenek odmítáním konzumního stylu a masové kultury majoritní společnosti. Ve druhé polovině devadesátých let se částečně (nikoliv tedy celkově) provázala i s levicovým antiglobalizačním hnutím.

Jednotlivá konzistentnější seskupení soundsystémů a jejich příznivců si začala dávat i jména, kterými se identifikovala na scéně. Jedním z prvních široce známých byl DIY Sound System (DIY je zkratka pro Do It Yourself, což je v některých subkulturách označení pro nezávislou a soběstačnou činnost motivovanou primárně uspokojením sebe sama a spřízněné komunity, nikoliv ziskem či snahou o širokou popularitu).

Stoupenci free-tekna se díky svému životnímu stylu ihned dostali do střetů se zákony a oficiálními úřady. Příčinami bylo hlavně nerespektování soukromého vlastnictví pozemků, na nichž svévolně a bez souhlasu majitelů pořádali párty, porušování hygienických norem (ať již nadměrným hlukem anebo zanecháváním výkalů a odpadků na místech pobytu) a prodej drog (zvláště lehkých; typickou drogou raveové scény se stala extáze). Ve Velké Británii a ve Francii byla proti stoupencům free-tekna dokonce přijata zvláštní legislativa (viz níže).

Je ovšem třeba mít na paměti, že pouze část technoparties je pořádána ilegálně jako "open-air" setkání. Existují i akce, jež probíhají v opuštěných továrnách či skladištích. Část technoparties se uskutečňuje také legálně - v uzavřených prostorách vyčleněných pro hudební činnost (kluby, haly) či "open-air" na místech, kde technaři získají ke své akci souhlas majitele (např. berlínská Love Parade probíhala na širokém prostranství centra města). Soundsystémy tvoří konečně i častý doplněk antiglobalizačních protestních streetparties, které mohou být legální i ilegální.

Žádné komentáře
 
=23=