room Dramik a Jungle

Welcome in The room Dramik a jungle ...

Drogy

Dolní sněmovna PČR schválila drogovou reformu dekriminalizující držení a pěstování kanabisu pro osobní potřebu

prevzato z legalizace.cz

Dolní sněmovna Parlamentu České republiky minulý týden schválila novelu trestního zákoníku dekriminalizující prosté držení marihuany a její pěstování pro vlastní potřebu. Je velká naděje, že návrh zákona bude schválen Senátem a podepsán presidentem Václavem Klausem, píše česká aktivistka a novinářka Bushka Bryndová.

MMM Praha 2005Návrh zákona rozlišuje mezi měkkými (kanabis a psychedelické houby) a tvrdými drogami. Zatímco postihy za tvrdé drogy zůstávají prakticky bez velkých změn, držení malých množství marihuany a omezeného počtu (bude teprve stanoven) rostlin psychoaktivního konopí nebude předmětem trestního postihu.

Za větší množství marihuany bude trest do jednoho roku vězení, zatímco za držení ve větším rozsahu bude hrozit až pět let. Za pěstování většího množství marihuany nebo psychedelických hub než které je stanovené jako pro vlastní potřebu, bude postih v prvním případě nanejvýš šest měsíců, v druhém až jeden rok. Pěstitelé množství odpovídajících definici "velkého rozsahu" budou riskovat až tři roky vězení.

Podle starého zákona bylo držení malých množství marihuany pouze pokutováno, zatímco za větší množství než 20 jointů hrozilo až pět let vězení. "Nový zákon tedy podstatně sníží tresty za kanabis," píše Bryndová. Starý zákon podobně přísně trestal i pěstování marihuany nebo psychedelických hub v jakémkoliv rozsahu, které mohlo vynést léta ve vězení.

Snížení trestů za marihuanu a umožnění pěstování vlastních rostlin jsou hlavními přínosy tohoto reformního drogového zákona, píše Bryndová.

Po zkušenostech s reformou drogových zákonů v Rusku, kde se policie a trestní aparát pokusili sabotovat reformu stanovením směšně malých množství definovaných pro "vlastní potřebu", je namístě položit si otázku, zdali by se něco podobného nemohlo stát i v České republice. Bryndová ujistila DRCNet, že něco takového se nestane. "Na rozdíl od Ruska je zdejší snaha o prosazení dekriminalizace upřímná," řekla. "Užívání konopí se tady stalo tak rozšířeným, že vláda ani nemá jinou volbu."

Hlasování v české Poslanecké sněmovně proběhlo jen týden poté, co Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) vydalo výroční zprávu o užívání drog na evropském kontinentu. Podle této zprávy má Česká republika nejvyšší čísla rozšířenosti užívání marihuany mezi mladými dospělými v celé Evropě – 22,1% z nich během posledního roku užilo psychoaktivní konopí.

V návrhu nařízení, kterým se stanoví množství je počet do tří rostlin beztrestný, zatímco tři až třicet rostlin bude považováno za větší množství než pro vlastní potřebu a 30 až 300 rostlin za "větší rozsah", a bude trestáno ještě přísněji. Podobným způsobem budou stanovena i množství u psychedelických hub, kde bude za množství pro vlastní potřebu považován počet 25 kusů.

Dotyčné nařízení vlády ještě není schválené, ale dekriminalizace domácího pěstování je už zaručená, píše Bryndová. "Množství se ještě mohou změnit, ale alespoň jedna rostlina je
jistá!"

 
=23=